59. IPSF World Congress

 

Ve dnech 30. července až 9. srpna 2013 se v Holandském Utrechtu uskutečnil 59. Kongres International Pharmaceutical Students´ Federation s tématem "Global Heathcare for the Individual Patient" a účastí téměř 500 studentů z 63 zemí světa, na kterém nechyběla ani devítičlenná česká delegace.

International Pharmaceutical Students´ Federeation (IPSF) je mezinárodní studentská federace sdružující studenty farmacie z celého světa za účelem hájení profesních zájmů, výměny zkušeností a vzdělávání budoucích farmaceutů. IPSF World Congress, konaný jednou ročně, je největší a nejdůležitější akcí celé federace, na kterém delegáti v rámci Valné hromady rozhodují o budoucím směřování celé federace. Další, neméně důležitou, součástí kongresu je edukační program sestávající se z Educational a Scientific symposií, workshopů a seminářů.

Z dvoudenního sympozia by bylo vhodné krátce zmínit obsah alespoň jedné přednášky. Prof. Dr. Hugh Barr se zaměřil na důležitost vzdělávání studentů jednotlivých profesí zdravotnictví v mezioborovém duchu již během studia. Jaké jsou bariéry? Jaké jsou výhody? Klíčovým sdělením přenášky byla následující věta: "Collaboration can only cause improvement of patient care." A to by měl být hlavní cíl zdravotnictví. Určitě by se našlo pár cest, jak zařadit mezioborovou spolupráci již do studijních plánů. Například zavedení hodin společných pro studenty medicíny a farmacie, večerní diskuze nebo řešení klinických případů, by mohlo do budoucna zlepšit spolupráci na profesionální úrovni.

Díky spolupráci se serverem Farmaactueel si můžete prohlédnout záznamy všech prezentací na přiloženém odkaze: http://www.farmaactueel.nl/webcasts/extern/IPSF2013/Inleiding.htm

Na valné hromadě byla mimojiné vytvořena nová regionální kancelář IPSF pro Evropu, přijati noví členové Federace od Argentina přes Bangladéš až po Rakousko, upraveny a aktualizovány stanovy a také volby do vedení federace, kam se nám již několik let po sobě daří obsazovat pozice českými studenty - Jan Roder, IPSF President 2010 - 2011, Veronika Sochová, IPSF Treasurer 2011 - 2013. S velkou radostí jsme proto přivítali zvolení dalších českých zástupců, a to rovnou dvou - David Čechlovský se stal IPSF Chairperson of Professional Development a Jakub Weber Chairperson of External Relations.

O tom, že duch sounáležitosti farmaceutických studentů přežívá navždy svědčí i zpráva od prezidenta IPSF z let 1961 až 1963, pana Antona Damena, který se rozhodl svěřit své archivy a předat tak také 6 stránkovou zakládající listinu IPSF z roku 1949. Kvůli vysokému věku se bohužel pan Damon nemohl účastnit valné hromady, ale z jeho pozdravu bylo i tak cítit, ohromující věrnost farmaceutické profesi i IPSF jako takové.

Vedle organizačních dovedností prokázali naši studenti i vědecký úspěch, kdy Tereza Hergeselová získala první místo při Scientific Poster Exhibition s prezentací své práce “In vitro assessment of antiproliferative effect of aroylhydrazone iron chelators - new set of SIH analogues” se kterou porazila 13 mladých vědců z celého světa.

Poděkování za podporu patří Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.

Jakub Weber, IPSF Chairperson of External Relations 2013-2014
David Čechlovský, IPSF Chairperson of Professional Development 2013-2014
Lukáš Dušek, SČSF Tajemník 2011-2012