Podpora studentských praxí a kongresů

I pro tento rok představenstvo České lékárnické komory odsouhlasilo podporu studentských praxí a kongresů. Vše podstatné a další bližší informace naleznete v souborech níže.

Dotazník - Podmínky pro lékárenství

Studenti

Témata pro praxe v nemocniční lékárně

Témata pro praxe ve veřejné lékárně