Kopírovací místnost o zkouškovém

Oznamujeme, že o zkouškovém období bude kopírovací místnost A2/124 otevřena každé pondělí a středu od 19:00 do 20:00! :)

 

XXVII. Valná hromada

V podvečerních hodinách se ve středu 20. května 2015 v Salonku 35 kolejí Na Kotli konala již XXVII. Valná hromada. Kromě řádných členů na událost dorazili i zástupci fakulty - pan děkan doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. a pan proděkan prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Předsedajícím Valné hromady byla jednomyslně zvolena Manuela Voráčová a ve volební komisi zasedal jako předseda PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., dále volební komisi tvořili Mgr. Filip Škarda a Lukáš Malý.

Dle programu jednotliví členové výboru prezentovali zprávy o své činnosti za uplynulý rok. Dále byly prezentovány projekty, mezi které se rozdělí částka 30 000 Kč. V letošním roce bylo prezentováno 5 projektů, z nichž 4 postoupily do druhého kola a částka byla rozdělena mezi Seznamovací kurz, časopis Nauzeu, Rozhovory z koridoru a S medvídkem do lékárny.

Jedním z nejdůležitějších bodů programu byla zajisté volba členů nového výboru pro rok 2015/2016. Na pozici prezidenta se přihlásil jeden kandidát - David Suchánek, viceprezidenta pro vnitro - Eliška Röslerová, viceprezidenta pro zahraničí dva kandidáti - Marek Timoracký a Tereza Červinková,  pokladníka Tereza Tučková a na pozici tajemníka Jakub Eduard Syřínek. Do revizní komise se v řádném čase nepřihlásil žádný kandidát.

Dovolujeme si vám tedy představit nový výbor pro akademický rok 2015/2016.

Prezident: David Suchánek
Viceprezident pro vnitro: Eliška Röslerová
Viceprezident pro zahraničí: Tereza Červinková
Pokladník: Tereza Tučková
Tajemník: Jakub Eduard Syřínek

Finálním bodem byla volba čestných členů SČSF. Nominováni byli: Alena Fučíková, Lenka Dvořáková (Coufalová), Adam Skarka, Jan Honegr, Zbyněk Oktábec, Jiří Klimeš, Karolína Machová, Daniel Kisza, Petr Mašát, Filip Škarda, Tereza Štipková a Šárka Nováková. Všichni jmenovaní byli zvoleni a stali se čestnými členy Spolku.

Odstupující výbor SČSF děkuje všem přítomným na XXVII. Valné hromadě za jejich účast, vznesené dotazy a připomínky.

Na neobsazené pozice členů revizní komise bude podle Vnitřního předpisu č. 3 vypsán open call stejně jako je tomu v případě uvolnění pozice ve výboru. O průběhu budete informováni.

11245500 842693312480666 4889287127687779238 n

Nadnárodní kolo studentské vědecké konference

Ve dnech 11. a 12. 5. 2015 se pod záštitou společnosti Zentiva v Praze konal XIV. ročník Nadnárodní studentské vědecké konference. Síly přijelo změřit 18 nejlepších studentů z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze; Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V pondělí byla konference zahájena slavnostním večerem, kdy po krátkém uvítacím slovu pana dr. Janouška měli studenti možnost poznat sebe navzájem a v neformálních podmínkách prodiskutovat radosti a strasti práce na výzkumných projektech. Druhý den ráno se všichni odebrali do sídla společnosti Zentiva, aby mohlo začít soutěžní klání. Nejprve jsme vyslechli šest prezentací v chemické části, potom následovala velmi vyrovnaná biologická sekce a den byl zakončen sekcí ostatních farmaceutických věd.

S hrdostí vám můžeme oznámit, že naši studenti vynikali ve všech odvětvích a byli velkými soupeři oběma dalším farmaceutickým fakultám. Výsledky posuďte sami.

11072955 839231189493545 5469014704118395701 n

Číst dál...

Zrušení úředních hodin dne 12.5.2015

Milí studenti,

dne 12.5.2015 se ruší úřední hodiny z důvodu účasti výboru Spolku českých studentů farmacie na Nadnárodní studentské vědecké konferenci v Praze.

Děkujeme za pochopení.