XXVIII. Valná hromada SČSF

V podvečerních hodinách se ve středu 18. května 2016 v Salonku 35 kolejí Na Kotli konala již XXVIII. Valná hromada. Kromě řádných členů na událost dorazilii pan děkan doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. a z důvodu rozsáhlých změn a úprav ve Stanovách Spolku i fakultní právník Mgr. Lukáš Matějka. Předsedajícím Valné hromady byl jednomyslně zvolen Mgr. Petr Matouš a ve volební komisi zasedal jako předseda Mgr. Jakub Weber, dále volební komisi tvořili Mgr. Lukáš Górecki a Jan Tomiška.

Dle programu jednotliví členové Výboru prezentovali zprávy o své činnosti za uplynulý rok. Tereza Tučková, coby pokladník, potzé přednesla jménem Výboru návrh rozpočtu pro ak. rok 2016/2017, který byl Valnou hromadou schválen.

Jedním z nejdůležitějších bodů programu byla zajisté volba členů nového Výboru pro ak. rok 2016/2017. Na pozici prezidenta se přihlásil jeden kandidát - David Suchánek, viceprezidenta pro vnitro - Jakub E. Syřínek, viceprezidenta pro zahraničí - Tereza Červinková, viceprezidenta pro vzdělávání - Josef Kunrt, viceprezidenta pro PR - žádná kandidát, pokladníka Apolena Koklarová a na pozici tajemníka Pavlína Chladová. Do Revizní komise se přihlásili 3 kandidáti: Eliška Röslerová, Tereza Tučková a PharmDr. Lukáš Malý.

Dovolujeme si vám tedy představit nový Výbor Spolku pro akademický rok 2016/2017.

Prezident: David Suchánek
Viceprezident pro vnitro: Jakub Eduard Syřínek
Viceprezident pro zahraničí: Tereza Červinková
Viceprezident pro vzdělávání: Josef Kunrt
Viceprezident pro PR: ---
Pokladník: Apolena Koklarová
Tajemník: Pavlína Chladová
 
Na neobsazenou pozici viceprezidenta pro PR bude nově zvoleným Výboem vypsáno výběrové řízení dle Vnitřního předpisu č. 3. Bližší informace k jeho vypsání budou včas sděleny.
 
Do Revizní komise byli Valnou hromadou zvoleni všichni tři kandidáti. Revizní komise pro ak. rok 2016/2017 tedy sestává z:
 
Elišky Röslerové
Terezy Tučkové
PharmDr. Lukáše Malého.

Velice důležitým posláním letošní Valné hromady byly rozsáhlé změny a úpravy Stanov Spolku. Po velmi dlouhé, nýbrž plodné debatě a připomínkování jednotlivých změn a úprav byly nakonec všechny změny Valnou hromadou jako celek přijaty a stávají se tak součástí Stanov SČSF. Po registraci upravených Stanov na Krajském soudě budou tyto zveřejněny zde na webových stránkách, jako je tomu doposud.

Finálním bodem byla volba čestných členů SČSF. Nominováni byli: Petr Rejsek, Radek Oswald, Irena Kubicová, Barbora Šulcová, Jitka Naušová, Michal Veselovský, Lenka Kunčarová, Zdenka Niebauerová, Anna Jirkovská, Tereza Hartmanová a Lukáš Malý. Žádný z jmenovaných nebyl zvolen čestným členem Spolku.

Odstupující Výbor SČSF děkuje všem přítomným na XXVIII. Valné hromadě za jejich účast, vznesené dotazy a připomínky.

 

Výbor 2016-2017 VH 1

 

 

XXIV. Studentská vědecká konference

XXIV. Studentská vědecká konference proběhla ve dvou dnech – ve středu a ve čtvrtek (27. – 28.4.2016). Již v loňském roce se přihlásil větší počet studentů a v tomto duchu jsme pokračovali i v roce letošním. Studenti naší fakulty prezentovali výsledky své vědecké činnosti, a to ve třech sekcích – biologických věd, chemických věd a sociálních a technologických věd. Sekce, která byla ze všech nejpočetnější byla sekce biologických věd, která musela být rozdělena do obou dnů. Do této sekce se přihlásilo 36 studentů a všechny prezentace byly přednášeny v posluchárně B. V komisi zasedli doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D., doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc., RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D., doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D., PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. a externí porotce PharmDr. Antonín Libra, Ph.D. ze společnosti Generi Biotech. Zvolit vítěze byl velký oříšek, ale nakonec byli vybráni tito vítězi:

  • 1.místo – Hana Piskáčková
  • 2.místo – Petr Špaček
  • 3.místo – Alžbeta Horvátová

Sekce chemických věd, probíhala ve čtvrtek v posluchárně A. Prezentace všech 21 studentů hodnotili porotci doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D., doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. a externí porotce PharmDr. Jan Pavlík, Ph.D. ze společnosti Cayman Pharma. Vítězi v této oblasti se stali:

  • 1.místo – Monika Janetková
  • 2.místo – Filip Kostelanský
  • 3.místo – Tereza Pavlíčková

Sekce sociálních a technologických věd, ve které ve čtvrtek prezentovalo 9 studentů v seminární místnosti S2463, byla hodnocena komisí, ve které byli prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. a externí porotce PharmDr. Antonín Svoboda, jakožto předseda občanského sdružení Mladí lékárníci. Radost z výhry měli studenti:

  • 1.místo – Jana Kubačková
  • 2.místo – Malek Azar
  • 3.místo – Lenka Baudischová

Cenu za Českou farmaceutickou společnost získala Barbora Vaňková, které ji předal prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

svk2016-1

 

Číst dál...

VPUMF 2016

Dne 5. a 6. dubna se konal VII. Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii, který společně organizuje Spolek českých studentů farmacie ve spolupráci s Asociací studentů medicíny. Farmaceutická sekce se konala v úterý a byla situována v koridoru Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, na druhý den veletrhu připadla medicínská sekce, na kterou návštěvníci mohli zamířit do vzdělávacího centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Farmaceutickou sekci zahájil v devět dopoledne svým proslovem děkan Farmaceutické fakulty UK v HK doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., na něj navázal prezident Spolku českých studentů farmacie David Suchánek.  Poté již nic nebránilo studentům obcházet stánky vystavovatelů a prohlížet obsah veletržní tašky, kterou obdržel každý student při registraci. V tašce se nacházely kromě jiného i letáky některých vystavovatelů a veletržní booklet.

Studenti se také mohli těšit na dva workshopy. Prvním byl workshop na téma Jak se připravit na pracovní pohovor při hledání zaměstnání, který vedla Ing. Drahomíra Uvízlová a Lukáš Bartoň ze společnosti Zentiva a druhým seminář Efektivní hledání práce pod vedením paní Dany Lomové a paní Heleny Horálkové z personální agentury FALA.

Farmaceutické sekce Veletrhu pracovního uplatnění v medicíně a farmacii se zúčastnili tito vystavovatelé - Zentiva, Benu lékárna, Dr. Max, Agel lékárna, Teva, Johnson&Johnson, EUC, Contipro, Lékaři bez hranic, IPC, Lékárníci 95, MediTox, Neox Clinical Research, PharmInvent, Dr. Kulich Pharma.

Na závěr bych rád zkonstatoval, že letošní ročník veletrhu se velice zdařil a že prostředí koridoru fakulty je pro pořádání takovýchto akcí ideální. Za organizátory musím říct, že se již těšíme na další ročník. 

vpumf1

 

Číst dál...

Soutěž v lékárenské komunikaci - 2016

Už dlouho dopředu visely všude po fakultě a studentských kolejích plakáty lákající k účasti v soutěži, ve které si studenti mezi sebou mohou poměřit své komunikační dovednosti za tárou. Soutěž v lékárenské komunikaci, pořádaná Spolkem českých studentů farmacie při Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, je určená pro studenty 1. až 5. ročníku farmacie. Mohlo by se zdát, že starší studenti budou mít o dost navrch, ale vzhledem k tomu, že spíš než odbornost se v této soutěži hodnotí správné vystupování, kladení otázek a celkově komunikace s pacientem, nejsou mladší studenti nijak znevýhodněni.

IMGP1304

Číst dál...

Soutěž v lékárenské komunikaci 2016

Znovu jsme pro vás přichystali Soutěž v lékárenské komunikaci, v níž si budete moc zdokonalit své komunikační schopnosti na soft-skillovém semináři s odborníkem na komunikaci ve zdravotnictví, a poté vyzkoušet nabité znalosti a zkušenosti na soutěži v lékárenském trenažeru.

Jak se přihlásit? Vyplňte přihlášku a pošlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . V tištěné podobě pak doneste do kopírovací místnosti (A2/124), případně se domluvte na osobním předání na výše uvedené e-mailové adrese.

Přihláška ke stažení zde: Závazná přihláška


Zúčastnit se mohou studenti 1. - 5. ročníků, účastníkům soutěže budou k dispozici materiály s odbornými informacemi k nastudování v dostatečném předstihu před samotnou soutěží.

Seminář se bude konat 18. března v místnosti ZLR-2 od 9.00 do cca 17.00.

 

Soutěž v lékárenské komunikaci