Článek o přednášce Moje lékárna

Ve středu 22. 2. 2017 v podvečer měli studenti farmaceutické fakulty možnost se zúčastnit zajímavé přednášky, kterou si pro ně připravilo sdružení nezávislých lékáren Moje lékárna ve spolupráci se Spolkem českých studentů farmacie. Slova se ujali Mgr. Karel Šlegr, ředitel pro strategii a rozvoj Sanovia, a.s., a Mgr. Zdeněk Sommer, obchodní ředitel Galmed, a.s.

Po úvodním představení obou přednášejících prezidentem Spolku českých studentů farmacie se mikrofonu chopil Mgr. Karel Šlegr, jehož přednáška se týkala práce v prostředí nezávislých lékáren a možnosti odborného poradenství v lékárnách. Velice poutavým způsobem jsme byli my, posluchači, seznámeni s tím, jak sdružení nezávislých lékáren funguje, jaké výhody lékárny, které jsou do sdružení zapojené, mají, a co je jejich hlavními cíli. Činnosti sdružení jsou opravdu pestré. Snaží se zlepšovat jak schopnosti lékárníků v oblasti odborného poradenství, tak i samotné prostředí lékáren a jejich prezentaci veřejnosti, což se může zdát být vedlejší, ovšem v dnešní situaci konkurenčního boje téměř nezbytné. Věčně diskutované téma lékárenských řetězců přišlo na řadu i nyní, bylo nám ovšem prezentováno z odlišného úhlu pohledu než doposud. Studenti vyšších ročníků mohli srovnávat s tím, co se dozvěděli v rámci předmětu sociální farmacie, my, kteří máme tento předmět teprve před sebou, alespoň se stále ještě čerstvými dojmy z lékárenské praxe. Obsah přednášky i styl podání nutil k zamyšlení nad celou problematikou a nabídl nám pohled na sdružení nezávislých lékáren jako na jakýsi kompromis, který si zachovává kvalitu poradenství nezávislých lékáren a zároveň drží krok s některými změnami, které řetězce přinesly.

Následovala přednáška Mgr. Zdeňka Sommera, která se zaměřovala na možnosti spojení farmaceutického výrobce s lékárnami. Byli jsme seznámeni s českou farmaceutickou společností Galmed, a.s., která se zabývá výrobou a prodejem léčivých přípravků, doplňků stravy a zdravotnického materiálu. Dozvěděli jsme se, jak funguje vlastní distribuce a jaké mohou existovat vztahy mezi výrobcem, distributorem a lékárnou. V neposlední řadě jsme také získali lepší povědomí o dalších možnostech zaměstnání v rámci našeho oboru.

Celou přednášku bych označila za zajímavé setkání, které provázela neobyčejně příjemná atmosféra. Oba přednášející byli otevřeni našim dotazům a nabádali nás i k budoucí možné spolupráci, což celkově působilo motivačně k dalšímu studiu. Zbývá tedy jen poděkovat Mgr. Karlu Šlegrovi a Mgr. Zdeňku Sommerovi za přínosnou návštěvu naší fakulty a Spolku českých studentů farmacie za organizaci podobných přednášek, které nám dávají možnost rozšiřovat své obzory. 

 

Přednáška - Moje lékárna

Sdružení nezávislých lékáren Moje lékárna si pro vás ve spolupráci se Spolkem českých studentů farmacie připravilo přednášku, kde se dozvíte o možnosti práce v prostředí nezávislých lékáren a možnostech odborného poradenství v lékárnách. Pokud vás toto téma zajímá a není vám lhostejné, jak funguje lékárenství v ČR, přijďte si poslechnout odborníky ze svého oboru.

Přednáška proběhne již dnes ve středu 22.2. od 17:00 v posluchárně C. 

Událost na FB můžete sledovat zde.

Přednáška Moje lékárna

 

 

Kopírovací místnost - letní semestr 2016/2017

Milí studenti,

i v letním semestru je pro vás otevřena Kopírovací místnost Spolku českých studentů farmacie. Naleznete ji na kolejích Na Kotli na bloku A2 (napravo od recepce) v 1. patře vedle výtahu, konkrétně v místnosti A2-124.

Objednávací systém na tisk dokumentů ze Studijních materálů FaF: ZDE.
Objednávání ORGANICKÉHO SEŠITU: ZDE.

Rozvrh na letní semestr 2016/2017:

 

15 – 17

17 – 19

19 – 21

Pondělí

Barbora Pokorná

723 106 567

Zuzka Vu

778 044 789

Anna Sčensná

+421 904 209 684

Úterý

Apolena Koklarová

603 534 853

Petra Nováková

728 346 423

Jiří Doubek

731 733 220

Středa

Eliška Šrámová

724 528 405

Veronika Vlachová

601 337 252

Miroslav Ouzký

733 731 266

Čtvrtek

 

Jakub Benešovský

721 031 030

Nicole Vaicová

732 113 012

Neděle

 

20 – 21

Lichý: Zuzka Vu

Sudý: Eliška Šrámová

Otevírací hodiny neplatí pro zkouškové období a zápočtový týden.

  SLUŽBY:

 • tisk, kopírování, scanování dokumentů
 • vazba dokumentů
 • prodej milimetrových papíru
 • laminace dokumentů
 • prodej spolkových předmětů

  CENÍK (spolkař / nespolkař):

 • černobílý tisk + kopírování = 1 Kč / 1,50 Kč
 • barevný tisk + kopírování (text) = 3 Kč (dříve 4 Kč) / 5 Kč (dříve 9 Kč)
 • barevný tisk + kopírování (obrázky) = 10 Kč (dříve 22 Kč) / 15 Kč (dříve 28 Kč)
 • vazba dokumentů (podle tloušťky vazby) = 20 - 26 Kč / 25 - 31 Kč
 • laminování = 12 Kč / 15 Kč
 • scanování = 0,50 Kč / 0,50 Kč
 • milimetrový papír = 2,50 Kč / 3 Kč
 • časopis Nauze = 25 Kč / 30 Kč
 • odznáček SČSF = 30 Kč / x
 • samolepka SČSF = 5 Kč / x
 • propiska SČSF = 25 Kč / x
 • blok SČSF = 30 Kč / x
 • tričko SČSF = 250 Kč / x

Slevu na služby lze uplatnit pouze pro předložení průkazu člena SČSF platného pro daný akademický rok!

XLVI. Farmaceutický ples

Již ve středu 1.3.2017 nás čeká nejvýznamnější společenská událost akademického roku na naší fakultě, XLVI. Farmaceutický ples!

Lístky na ples je možno zakoupit na Katedře Organické a bioorganické chemie 6.2. (10 – 12 hod.), 8.2. a 9.2. v časech 10:00  – 12:00 a 13:00 – 15:30 u Mgr. Ivy Gottsteinové (S2106). Dále pak 14.2. – 23.2. vždy úterý – čtvrtek: 10:00  – 12:00 a 13:00 – 15:30 u Mgr. Petra Matouše (S2106). Dále ve všední dny v období od 16. do 28. února od 18:00 do 20:00 v kanceláři SČSF na kolejích Na Kotli A2/224.  

Rezervace lístků je možná vyplněním tohoto formuláře.

 

Dále si dovolujeme připomenout, že z rozhodnutí pana děkana bude následující den po plese, tj. 2. března 2017, zrušena veškerá výuka do 10.30 (viz odkaz).

 

Platinový sponzor XLVI. Farmaceutického plesu vás k této příležitosti zve na dubnovou přednášku o enzymové terapii:

Wobenzym

 

A to nejlepší nakonec. I v letošním roce jsme pro Vás připravili celkem 3 hádanky, s možností výhry lístků na ples. Každou středu, počínaje tou 8. února 2017, a konče týden před plesem, tj. 8.2., 15.2. a 22.2. vložíme vždy v pravé poledne na facebookovou událost XLVI. Farmaceutického plesu 1 hádanku, na kterou budete moci vždy do pravépůlnoci odpovědět formou komentáře pod příspěvek. První řešitel se správnou odpovědí, nebo první řešitel, jehož odpověď bude správnému řešení nejblíž, od nás obdrží 2 lístky na XLVI. Farmaceutický ples.

 

Těšíme se na vás 1. března 2017 v kongresovém centru Aldis!

Program XLVI. Farmaceutického plesu

Kopírovací místnost - zimní semestr 2016/2017

Milí studenti,

Kopírovací místnost Spolku českých studentů farmacie naleznete na kolejích Na Kotli na bloku A2 (napravo od recepce) v 1. patře vedle výtahu, konkrétně v místnosti A2-124.

Objednávací systém na tisk dokumentů ze Studijních materálů FaF: ZDE

Rozvrh na zimní semestr 2016/2017:

 

15 – 17

17 – 19

19 – 21

Pondělí

Anna Sčensná

+421 904 209 684

Veronika Vlachová

601 337 252

Barbora Pokorná

723 106 567

Úterý

Nicole Vaicová

732 113 012

Tereza Červinková

773 469 894

Tereza Ženíšková

608 715 030

Středa

od 15:30 Lenka Řehořová

721 571 179

Jakub Benešovský

721 031 030

Miroslav Ouzký

733 731 266

Čtvrtek

Eliška Šrámová

724 528 405

Jiří Doubek

731 733 220

Zuzka Vu

778 044 789

Neděle

 

20 – 21

Tereza Červinková

773 469 894

Otevírací hodiny neplatí pro zkouškové období a zápočtový týden.

  SLUŽBY:

 • tisk, kopírování, scanování dokumentů
 • vazba dokumentů
 • prodej milimetrových papíru
 • laminace dokumentů
 • prodej spolkových předmětů

  CENÍK (spolkař / nespolkař):

 • černobílý tisk + kopírování = 1 Kč / 1,50 Kč
 • barevný tisk + kopírování (text) = 3 Kč (dříve 4 Kč) / 5 Kč (dříve 9 Kč)
 • barevný tisk + kopírování (obrázky) = 10 Kč (dříve 22 Kč) / 15 Kč (dříve 28 Kč)
 • vazba dokumentů (podle tloušťky vazby) = 20 - 26 Kč / 25 - 31 Kč
 • laminování = 12 Kč / 15 Kč
 • scanování = 0,50 Kč / 0,50 Kč
 • milimetrový papír = 2,50 Kč / 3 Kč
 • časopis Nauze = 25 Kč / 30 Kč
 • odznáček SČSF = 30 Kč / x
 • samolepka SČSF = 5 Kč / x
 • propiska SČSF = 25 Kč / x
 • blok SČSF = 30 Kč / x
 • tričko SČSF = 250 Kč / x

Slevu na služby lze uplatnit pouze pro předložení průkazu člena SČSF platného pro daný akademický rok!