Přednáška o lékové adherenci - 10.4.2017

Vážení studenti,

zveme vás na velice zajímavou přednášku o lékové adherenci a rizicích polyfarmakoterapie, která se bude konat v pondělí 10.4. od 15 hodin na Kampusu UK v aule 105.

Přednášku pro vás zorganizovala Katedra sociální a klinické farmacie ve spolupráci s ČLS JEP, z.s., UCKF a LF HK UK. Mezi přednášející patří uznávaný profesor Przemyslaw Kardas z polské univerzity Lodz a dále pan profesor Jiří Vlček (FaF UK).

Součástí přednášek bude i diskuze na dané téma. Přednášky budou v angličtině a jsou vhodné pro studenty 3. a vyšších ročníků. Vstup na přednášku je zdarma bez nutnosti předchozí registrace.

 

Program bude následující:

1. část (15:00 – 16:05)

prof. P. Kardas: Importance of medication adherence – recent research and international projects

prof. J. Vlček: Medication adherence a tool for maximization of effect and minimization of risk and a challenge for inter-professional cooperation

Přestávka

2. část (16:15 – 17:45)

prof. P. Kardas: Role of management of medication adherence in medical care

prof. P. Kardas: Polypharmacotherapy – benefit or risk for patient?

Discussion and conclusions

 

 

Seminář: Léky systémové enzymoterapie

Zveme vás na seminář na téma Léky systémové enzymoterapie, který si pro vás Spolek českých studentů farmacie připravil ve spolupráci s farmaceutickou společností Mucos Pharma CZ.

Seminář proběhne v úterý 11. dubna od 17:00 v posluchárně B

Na tento seminář je nutná registrace (možná pouze do 7.4.2017!), vstup je zdarma. Přihlašujte se na webové stránce ZDE. Nezapomeňte vlevo vybrat seminář konající se v Hradci Králové. Přihlásit se můžete i prostřednictvím emailu (viz plakát akce níže) anebo telefonicky na čísle 602 978 261 (D. Šenková).

Událost na FB můžete sledovat zde

Program semináře Léky systémové enzymoterapie

 

XLVI. Farmaceutický ples 1.3.2017

Je první březen, devatenáct hodin, a v Kongresovém centru Aldis se začínají objevovat první hosté. V patře nad schody dostanou všechny dámy, ženy a dívky krásnou dřevěnou růžičku a společně se svými doprovody si jdou hledat svá místa. Po osmé hodině, kdy je ples oficiálně zahájen, už je Velký sál poměrně zaplněný. Všichni sedí u svých stolečků, uzobávají drobné občerstvení ze stolů, a očekávají, co se bude dít. Mladá moderátorská dvojice představí vzácné hosty, vedení naší fakulty a uvede proslov pana děkana. Proslov má samozřejmě i prezident Spolku českých studentů farmacie. Hlavní díky směřují k Viceprezidentovi pro vnitro, Jakubovi Eduardovi Syřínkovi, který ples nese celý na svých bedrech. Program ve Velkém sále je poté zahájen krásným předtančením v páru ve stylu latinsko-amerických tanců. Poté začíná hrát hudba k tanci a tanečníci z řad hostů se nadšeně pouštějí do víru parketu.

Proslov pana děkana

V Malém sále byl program zanedlouho zahájen hudebním vystoupením kapely Dijazztiva, která zahrála k tanci i poslechu, a předvedla nám, že i vytížení studenti si dokážou najít dostatek času na secvičení krásné hudby. Později následovalo swingové vystoupení nadaného páru z Taneční školy Bonstep. Po jedenácté hodině večerní už z Malého sálu zaznívala jen převážně moderní taneční hudba v podání DJ Lukáše Sojky, což uvítalo zejména mladší obecenstvo, které se záhy pustilo do protancovávání svých střevíců.

Na chodbě před sály se mezitím začaly prodávat lístky do tomboly. Všechny ceny byly vystavené ve výstavní síni, takže hosté zatím mohli pokukovat po výhrách z malé i velké tomboly a přeříkávat v duchu svá přání. Kdo nevyhrál přímo v malé tombole, mohl hodit polovinu svého lístku do slosovacího bubnu, ze kterého se později losovaly ceny z velké tomboly.

Výhry v malé tombole

V průběhu večera ještě ve Velkém sále vystoupili studenti FaF a LF pod vedením paní magistry Jany Bezouškové Paulů z KTV a předvedli dvě krásná taneční vystoupení ve stylu hip-hopu. Nejdřív v kostýmech včelek a včelařů, a poté následovalo vystoupení v dokonalých kostýmech mimoňů. Obě vystoupení rozhodně stála za zhlédnutí. Když odbila 12. hodina, došlo konečně na půlnoční překvapení, kterým bylo akrobatické rock’n’rollové vystoupení dvou tanečních párů, které předvedly celou řadu dechberoucích kreací. Ve zkratce, tanečnice víc létaly vzduchem než stály nohama na zemi. Letošní půlnoční překvapení se dle mého názoru opravdu povedlo.

Půlnoční překvapení

Po půlnočním překvapení už přišlo na řadu slosování velké tomboly. V letošním roce se v ní sešlo mnoho hodnotných cen například od děkana FaF UK, děkana VFU v Brně, děkana LF UK v HK, nebo také od prezidenta České lékárnické komory, dále jak od jednoho z bývalých prezidentů SČSF, tak i od toho současného. Ti a další osobnosti poskytli do velké tomboly ceny jako například akční kamera, digitální fotoaparát, tablet, tiskárna, poukaz na únikovou hru pro 4 osoby a další neméně hodnotné ceny.

V průběhu celého večera se hosté mohli nechat zvěčnit na fotografii u fotostěny umístěné ve foyer mezi sály, anebo si mohli odchytit fotografa, který korsoval po celém Aldisu. Pro ty, kteří se už cítili vyčerpáni, čekalo na závěr noci pět svozových autobusů od Aldisu až na koleje, a ti, kteří ještě měli dostatek energie a chtěli pokračovat na afterparty do klubu Level, ocenili mezizastávku autobusů na Adalbertinu, odkud je to do Levelu už jen co by kamenem dohodil.

Tanečníci ve Velkém sále

Co říct na závěr? Ples jsem si opravdu užila. Na celý večer budu ještě dlouho vzpomínat a doufám, že se tradice plesů zachová na naší fakultě ještě dlouho.

 

 

Přednáška o farmakovigilanci 13.3.2017

Vážení studenti,

zveme vás na velice zajímavou přednášku o bezpečnosti farmakoterapie, která se bude konat v pondělí 13.3. od 15 hodin v posluchárně A.

Přednášku pro vás zorganizovala Katedra sociální a klinické farmacie ve spolupráci s ČLS JEP, z.s., UCKF a LF HK UK. Mezi přednášející patří uznávaný profesor Hervé Le Louet z Univerzitní nemocnice Paříž, dále profesor Jiří Vlček (FaF UK) a MUDr. Jana Mladá (SÚKL).

Součástí přednášek bude i diskuze na dané téma. Přednášky budou v angličtině a jsou vhodné pro studenty 3. a vyšších ročníků. Vstup na přednášku je zdarma bez nutnosti předchozí registrace.

 

Program bude následující:

1. část (15:00–16:25)
prof. H. Le Louet: Risk management planning

prof. H. Le Louet: Role of Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) and in The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) in risk management of pharmacotherapy

prof. J. Vlček: Basic algorithm of risk management of pharmacotherapy in individual care

Discussion

Přestávka

2. část (16:35–18:00)
prof. H. Le Louet: Medication errors

MUDr. J. Mladá: How to monitor drug safety in Czech Republic – problems and challenges

prof. H. Le Louet: Severe cutaneous adverse reactions

Discussion and conclusions

 

 

Článek o přednášce Moje lékárna

Ve středu 22. 2. 2017 v podvečer měli studenti farmaceutické fakulty možnost se zúčastnit zajímavé přednášky, kterou si pro ně připravilo sdružení nezávislých lékáren Moje lékárna ve spolupráci se Spolkem českých studentů farmacie. Slova se ujali Mgr. Karel Šlegr, ředitel pro strategii a rozvoj Sanovia, a.s., a Mgr. Zdeněk Sommer, obchodní ředitel Galmed, a.s.

Po úvodním představení obou přednášejících prezidentem Spolku českých studentů farmacie se mikrofonu chopil Mgr. Karel Šlegr, jehož přednáška se týkala práce v prostředí nezávislých lékáren a možnosti odborného poradenství v lékárnách. Velice poutavým způsobem jsme byli my, posluchači, seznámeni s tím, jak sdružení nezávislých lékáren funguje, jaké výhody lékárny, které jsou do sdružení zapojené, mají, a co je jejich hlavními cíli. Činnosti sdružení jsou opravdu pestré. Snaží se zlepšovat jak schopnosti lékárníků v oblasti odborného poradenství, tak i samotné prostředí lékáren a jejich prezentaci veřejnosti, což se může zdát být vedlejší, ovšem v dnešní situaci konkurenčního boje téměř nezbytné. Věčně diskutované téma lékárenských řetězců přišlo na řadu i nyní, bylo nám ovšem prezentováno z odlišného úhlu pohledu než doposud. Studenti vyšších ročníků mohli srovnávat s tím, co se dozvěděli v rámci předmětu sociální farmacie, my, kteří máme tento předmět teprve před sebou, alespoň se stále ještě čerstvými dojmy z lékárenské praxe. Obsah přednášky i styl podání nutil k zamyšlení nad celou problematikou a nabídl nám pohled na sdružení nezávislých lékáren jako na jakýsi kompromis, který si zachovává kvalitu poradenství nezávislých lékáren a zároveň drží krok s některými změnami, které řetězce přinesly.

Následovala přednáška Mgr. Zdeňka Sommera, která se zaměřovala na možnosti spojení farmaceutického výrobce s lékárnami. Byli jsme seznámeni s českou farmaceutickou společností Galmed, a.s., která se zabývá výrobou a prodejem léčivých přípravků, doplňků stravy a zdravotnického materiálu. Dozvěděli jsme se, jak funguje vlastní distribuce a jaké mohou existovat vztahy mezi výrobcem, distributorem a lékárnou. V neposlední řadě jsme také získali lepší povědomí o dalších možnostech zaměstnání v rámci našeho oboru.

Celou přednášku bych označila za zajímavé setkání, které provázela neobyčejně příjemná atmosféra. Oba přednášející byli otevřeni našim dotazům a nabádali nás i k budoucí možné spolupráci, což celkově působilo motivačně k dalšímu studiu. Zbývá tedy jen poděkovat Mgr. Karlu Šlegrovi a Mgr. Zdeňku Sommerovi za přínosnou návštěvu naší fakulty a Spolku českých studentů farmacie za organizaci podobných přednášek, které nám dávají možnost rozšiřovat své obzory.