XXIV. Studentská vědecká konference

XXIV. Studentská vědecká konference proběhla ve dvou dnech – ve středu a ve čtvrtek (27. – 28.4.2016). Již v loňském roce se přihlásil větší počet studentů a v tomto duchu jsme pokračovali i v roce letošním. Studenti naší fakulty prezentovali výsledky své vědecké činnosti, a to ve třech sekcích – biologických věd, chemických věd a sociálních a technologických věd. Sekce, která byla ze všech nejpočetnější byla sekce biologických věd, která musela být rozdělena do obou dnů. Do této sekce se přihlásilo 36 studentů a všechny prezentace byly přednášeny v posluchárně B. V komisi zasedli doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D., doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc., RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D., doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D., PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. a externí porotce PharmDr. Antonín Libra, Ph.D. ze společnosti Generi Biotech. Zvolit vítěze byl velký oříšek, ale nakonec byli vybráni tito vítězi:

  • 1.místo – Hana Piskáčková
  • 2.místo – Petr Špaček
  • 3.místo – Alžbeta Horvátová

Sekce chemických věd, probíhala ve čtvrtek v posluchárně A. Prezentace všech 21 studentů hodnotili porotci doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D., doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. a externí porotce PharmDr. Jan Pavlík, Ph.D. ze společnosti Cayman Pharma. Vítězi v této oblasti se stali:

  • 1.místo – Monika Janetková
  • 2.místo – Filip Kostelanský
  • 3.místo – Tereza Pavlíčková

Sekce sociálních a technologických věd, ve které ve čtvrtek prezentovalo 9 studentů v seminární místnosti S2463, byla hodnocena komisí, ve které byli prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. a externí porotce PharmDr. Antonín Svoboda, jakožto předseda občanského sdružení Mladí lékárníci. Radost z výhry měli studenti:

  • 1.místo – Jana Kubačková
  • 2.místo – Malek Azar
  • 3.místo – Lenka Baudischová

Cenu za Českou farmaceutickou společnost získala Barbora Vaňková, které ji předal prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

svk2016-1

 

Číst dál...

Nadnárodní kolo studentské vědecké konference

Ve dnech 11. a 12. 5. 2015 se pod záštitou společnosti Zentiva v Praze konal XIV. ročník Nadnárodní studentské vědecké konference. Síly přijelo změřit 18 nejlepších studentů z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze; Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V pondělí byla konference zahájena slavnostním večerem, kdy po krátkém uvítacím slovu pana dr. Janouška měli studenti možnost poznat sebe navzájem a v neformálních podmínkách prodiskutovat radosti a strasti práce na výzkumných projektech. Druhý den ráno se všichni odebrali do sídla společnosti Zentiva, aby mohlo začít soutěžní klání. Nejprve jsme vyslechli šest prezentací v chemické části, potom následovala velmi vyrovnaná biologická sekce a den byl zakončen sekcí ostatních farmaceutických věd.

S hrdostí vám můžeme oznámit, že naši studenti vynikali ve všech odvětvích a byli velkými soupeři oběma dalším farmaceutickým fakultám. Výsledky posuďte sami.

11072955 839231189493545 5469014704118395701 n

Číst dál...

XXIII. Studentská vědecká konference

XXIII. Studentská vědecká konference proběhla ve dvou dnech – ve středu a ve čtvrtek ( 22. – 23.4.2015) a to z důvodu velkého množství účastníků. Jsme moc rádi, že se tento rok studentů přihlásilo tolik a věřím, že stejná situace nastane i budoucí rok. Studenti naší fakulty prezentovali výsledky své vědecké činnosti, a to ve třech sekcích – biologické, chemické a sociálně-technologické. Novinkou letos byl externí porotce v každé porotě.

Číst dál...

Výsledky Nadnárodní studentské vědecké konference

Dnes proběhl již XIII. ročník Nadnárodní studentské vědecké konference na půdě společnosti Zentiva, který byl v letošním roce spolupořádaný Zentivou, Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě a Slovenským spolkom študentov farmácie. Naši fakultu v tomto nadnárodním kole reprezentovali vybraní nejlepší studenti ve třech sekcích: biologické, chemické a v sekci ostatní farmaceutické vědy. Výsledky své vědecké činnosti prezentovali společně se studenty Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity veterináskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a z Farmaceutické fakulty, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, kteří jim byli nelehkými soupeři. 

Ze studentů, kteří reprezentovali naši fakultu, obdrželi ocenění od komise odborných sekcí:

 

Gabriela Kovácsová, 2. místo v biologické sekci

Andrea Sodomková, 3. místo v biologické sekci

Marek Kolenič, 2. místo v chemické sekci

Pavel Pšenica, 1. místo v sekci dalších farmaceutických věd

 

Komise odborných sekcí Zentiva zhodnotila výkony soutěžících s následujícími výsledky:

 

Andrea Sodomková, 3. místo v biologické sekci

Petr Matouš, 1. místo v chemické sekci

Marek Kolenič, 3. místo v chemické sekci

Pavel Pšenica, 3. místo v sekci dalších farmaceutických věd

 

Veliké díky náleží zejména Společnosti Zentiva za organizaci konference a poskytnutí cenných darů pro vítěze. Na výherce prvních míst oceněných odbornou komisí z řad akademický pracovníků čekalo roční předplatné časopisu Remedia, na výherce prvních míst hodnocených odborníky ze společnosti Zentiva pak finanční odměna. Ostatní výherci obdrželi hodnotné ceny. Za organizaci rovněž děkujeme Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a Slovenskému spolku študentov farmácie. Předsedajícím v odborných komisích patří poděkování za nelehký úkol při hodnocení účastníků. 

 

Všem účastníkům a výhercům děkujeme za reprezentaci fakulty a jejich školitelům za vědeckou přípravu a výchovu. Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

 

 

XXII. Studentská vědecká konference

Dne 16. dubna 2014 proběhla XXII. Studentská vědecká konference, kde studenti naší fakulty prezentovali výsledky své vědecké činnosti ve třech sekcích, biologické, chemické a sekci ostatních farmaceutických věd. I letos byla účast velmi hojná, celkem jsme mohli zhlédnout 43 přednášek s následnou diskusí. V odborné komisi, která v konečném výsledku vybírala nejlepší práce a prezentace, zasedli: Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc., PharmDr. Hana Bártíková, Ph.D., PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. (biologická sekce); Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc., PharmDr. Radim Kučera, Ph.D., PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D., Doc. PharmDr. Kateřinu Vávrovou, Ph.D. (chemická sekce); Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. a PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D. (sekce ostatních farmaceutických věd). Všechny výkony účastníků konference byly na výborné úrovni a opět se ukázalo, jaký potenciál ve studentech dřímá. Pro komisi tedy bylo nesmírně složité vybrat mezi takto vynikajícími přednáškami ty nejlepší. Nakonec odborná komise rozhodla o následujícím pořadí:

Biologické vědy:
1.Gabriela Kovácsová
2.Andrea Sodomková
3.Sára Karbanová
 
Chemické vědy:
1.Marek Kolenič
2.Petr Matouš
3.Lukáš Górecki dělené s 3.Miroslava Lásková
 
Farmaceutické vědy:
1.Jakub Weber
2.Pavel Pšenica
3.Zuzana Schirlová

Dva nejlepší z každé sekce postupují do Nadnárodního kola Studentské vědecké konference, které se uskuteční 12. května v Praze ve spolupráci se Zentivou. Naši studenti tam poměří své vědomosti a prezentační dovednosti s kolegy z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, z Univerzity Komenského v Bratislavě a z Univerzity veterinárního lékařství a farmacie v Košicích.

Děkujeme všem organizátorům, členům odborné komise, moderátorům jednotlivých sekcí a také účastníkům. Speciální poděkování patří partnerovi Studentské vědecké konference Cayman Pharma s.r.o. (zastoupené PharmDr. Janem Pavlíkem, Ph.D.),  České farmaceutické společnosti ČLS JEP a v neposlední řadě Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy.