SoftSkillový Seminář- Jak se efektivně učit a přitom mít dost volného času

Hlavnou témou posledného soft skills semináru, ktorého cieľom je rozšíriť portfólio osobných vybaveností študentov nad rámec toho najzákladnejšieho profesionálneho základu, bolo učenie. Rozmenené na drobné, predošlý víkend sme sa interaktívnou formou dozvedeli niečo o strese, ktorý so sebou štúdium prináša, a o jeho zvládaní. Naučili sme sa aj čo-to o tom, ako vystupovať pri ústnom prejave - či už je to prezentácia, alebo ústna skúška -, čo je pre mnohých nepochybne takisto obrovským stresom. Následne aj o typoch študentov podľa toho, aké zmysly pri učení využívame najviac a nechýbali témy ako focus management a time management, inými slovami: trénovanie sústredenosti a efektívne organizovanie času, pričom voľba témy bola na účastníkoch a podľa nášho výberu sme sa dočasne rozdelili do dvoch skupín.

Interaktívnou formou som mal na mysli predovšetkým zapojenie do príbehu, v ktorom sme boli sami aktérmi. Ako sme neskôr pochopili, bola to ukážka stresovej situácie v podobe neznámeho nebezpečenstva: Každý z nás bez toho, aby sme vopred tušili, čo nás čaká, dostal lístok s popisom našej role a osobnostného typu, ktorý sme mali čo najvernejšie stvárniť a zároveň sa neprezradiť. Stále netušiac, čo sa deje, nás odrazu Jeník Tomiška (jeden z našich trénerov) prerušil a dal nám pokyn, aby sme si urýchlene vzali veci a nasledovali ho do improvizovaného podzemného krytu. Hrnúc sa dole schodmi v nevedomí, čo nás čaká, sme sa v onom kryte dozvedeli, že na povrchu nastala nukleárna katastrofa. Celú situáciu riadila umelá inteligencia, počítač-robot Rebeka (a.k.a náš druhý tréner David Čechlovský), ktorá nás priebežne informovala o stave situácie a príbeh postupne rozbaľovala. Po tom, ako nás trochu podusila vo vlastnej šťave, nás uprostred hrozby Rebeka vrátila z matrixu späť do reality seminárnej miestnosti a pod vedením Davida sme si rozobrali jednotlivé typy správania, pocity a situáciu pekne kúsok po kúsku. Doslova vťahujúcim spôsobom sme sa tak naučili, ako sa v podobne stresujúcej situácii ( akou dokáže príprava na skúšky nepochybne byť) orientovať. Každý, kto sa zúčastnil môže potvrdiť, že to bolo celé nesmierne zábavné :)

Pre mňa osobne bolo popri konkrétnych tipoch a radách ďalším veľkým + semináru to, že sme si súčasne vymieňali vlastné skúsenosti s učením a rôzne vychytávky, a teda sme neprišli iba pasívne nasávať vedomosti, ako sme zvyknutí z prednášok, ale aj zdieľať tie svoje, dokopy s pocitmi a názormi, a tak bližšie spoznať seba samých a seba navzájom.

Samozrejme nechýbali pauzy s občerstvením a výborný obed - spolu s tradičnou kvalitou týchto seminárov záruka toho, že sa budem zúčastňovať aj naďalej. Príď, určite ti atmosféra seminárov prirastie k srdcu a budeš ďalším pravidelným účastníkom na ceste osobnostného rastu smerom k vyššej konkurencieschopnosti.