Článek o přednášce Moje lékárna

Ve středu 22. 2. 2017 v podvečer měli studenti farmaceutické fakulty možnost se zúčastnit zajímavé přednášky, kterou si pro ně připravilo sdružení nezávislých lékáren Moje lékárna ve spolupráci se Spolkem českých studentů farmacie. Slova se ujali Mgr. Karel Šlegr, ředitel pro strategii a rozvoj Sanovia, a.s., a Mgr. Zdeněk Sommer, obchodní ředitel Galmed, a.s.

Po úvodním představení obou přednášejících prezidentem Spolku českých studentů farmacie se mikrofonu chopil Mgr. Karel Šlegr, jehož přednáška se týkala práce v prostředí nezávislých lékáren a možnosti odborného poradenství v lékárnách. Velice poutavým způsobem jsme byli my, posluchači, seznámeni s tím, jak sdružení nezávislých lékáren funguje, jaké výhody lékárny, které jsou do sdružení zapojené, mají, a co je jejich hlavními cíli. Činnosti sdružení jsou opravdu pestré. Snaží se zlepšovat jak schopnosti lékárníků v oblasti odborného poradenství, tak i samotné prostředí lékáren a jejich prezentaci veřejnosti, což se může zdát být vedlejší, ovšem v dnešní situaci konkurenčního boje téměř nezbytné. Věčně diskutované téma lékárenských řetězců přišlo na řadu i nyní, bylo nám ovšem prezentováno z odlišného úhlu pohledu než doposud. Studenti vyšších ročníků mohli srovnávat s tím, co se dozvěděli v rámci předmětu sociální farmacie, my, kteří máme tento předmět teprve před sebou, alespoň se stále ještě čerstvými dojmy z lékárenské praxe. Obsah přednášky i styl podání nutil k zamyšlení nad celou problematikou a nabídl nám pohled na sdružení nezávislých lékáren jako na jakýsi kompromis, který si zachovává kvalitu poradenství nezávislých lékáren a zároveň drží krok s některými změnami, které řetězce přinesly.

Následovala přednáška Mgr. Zdeňka Sommera, která se zaměřovala na možnosti spojení farmaceutického výrobce s lékárnami. Byli jsme seznámeni s českou farmaceutickou společností Galmed, a.s., která se zabývá výrobou a prodejem léčivých přípravků, doplňků stravy a zdravotnického materiálu. Dozvěděli jsme se, jak funguje vlastní distribuce a jaké mohou existovat vztahy mezi výrobcem, distributorem a lékárnou. V neposlední řadě jsme také získali lepší povědomí o dalších možnostech zaměstnání v rámci našeho oboru.

Celou přednášku bych označila za zajímavé setkání, které provázela neobyčejně příjemná atmosféra. Oba přednášející byli otevřeni našim dotazům a nabádali nás i k budoucí možné spolupráci, což celkově působilo motivačně k dalšímu studiu. Zbývá tedy jen poděkovat Mgr. Karlu Šlegrovi a Mgr. Zdeňku Sommerovi za přínosnou návštěvu naší fakulty a Spolku českých studentů farmacie za organizaci podobných přednášek, které nám dávají možnost rozšiřovat své obzory.