XXIX. Valná hromada

Ve středu 10. května 2017 v Salonku 35 kolejí Na Kotli se konala již XXIX. Valná hromada. Kromě hojného počtu řádných členů dorazili i pan děkan doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. a pan Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.. Předsedajícím Valné hromady byl jednomyslně zvolen Mgr. Petr Matouš a ve volební komisi zasedal Adam Majcher, Miroslav Ouzký a Lukáš Bartoš.

Dle programu jednotliví členové Výboru prezentovali zprávy o své činnosti za uplynulý rok. Apolena Koklarová, coby pokladník, poté přednesla jménem Výboru návrh rozpočtu pro ak. rok 2017/2018, který byl Valnou hromadou schválen.

Jedním z nejdůležitějších bodů programu byla volba členů nového Výboru pro ak. rok 2017/2018. Na pozici prezidenta se přihlásil jeden kandidát Josef Kunrt, na viceprezidenta pro vnitro Jakub Eduard Syřínek, na viceprezidenta pro zahraničí Anna Baťková, na viceprezidenta pro vzdělávání Pavlína Chladová, na viceprezidenta pro PR Jiří Doubek a Tereza Jirková, na pokladníka Apolena Koklarová a na pozici tajemníka Markéta Nápravníková. Do Revizní komise se přihlásili 2 kandidáti: Tereza Červinková a David Suchánek.

XXIX. Valná hromada SČSF zvolila včera Výbor pro ak. rok 2017/2018 v tomto složení:

Prezident - Josef Kunrt

Viceprezident pro vnitro - Jakub Eduard Syřínek

Viceprezident pro zahraničí - Anna Baťková

Viceprezident pro vzdělávání - Pavlína Chladová

Viceprezident pro PR - Jiří Doubek

Tajemník - Markéta Nápravníková

Pokladník - Apolena Koklarová

Revizní komise pro ak. rok 2017/2018 sestává z:

Terezy Červinkové a Davida Suchánka.

Finálním bodem byla volba čestných členů SČSF. Nominován byl Lukáš Höchtberger, který byl jednomyslně zvolen.

Odstupující Výbor SČSF děkuje všem přítomným na XXIX. Valné hromadě za jejich účast, vznesené dotazy a připomínky.