XXVIII. Valná hromada SČSF

V podvečerních hodinách se ve středu 18. května 2016 v Salonku 35 kolejí Na Kotli konala již XXVIII. Valná hromada. Kromě řádných členů na událost dorazilii pan děkan doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. a z důvodu rozsáhlých změn a úprav ve Stanovách Spolku i fakultní právník Mgr. Lukáš Matějka. Předsedajícím Valné hromady byl jednomyslně zvolen Mgr. Petr Matouš a ve volební komisi zasedal jako předseda Mgr. Jakub Weber, dále volební komisi tvořili Mgr. Lukáš Górecki a Jan Tomiška.

Dle programu jednotliví členové Výboru prezentovali zprávy o své činnosti za uplynulý rok. Tereza Tučková, coby pokladník, potzé přednesla jménem Výboru návrh rozpočtu pro ak. rok 2016/2017, který byl Valnou hromadou schválen.

Jedním z nejdůležitějších bodů programu byla zajisté volba členů nového Výboru pro ak. rok 2016/2017. Na pozici prezidenta se přihlásil jeden kandidát - David Suchánek, viceprezidenta pro vnitro - Jakub E. Syřínek, viceprezidenta pro zahraničí - Tereza Červinková, viceprezidenta pro vzdělávání - Josef Kunrt, viceprezidenta pro PR - žádná kandidát, pokladníka Apolena Koklarová a na pozici tajemníka Pavlína Chladová. Do Revizní komise se přihlásili 3 kandidáti: Eliška Röslerová, Tereza Tučková a PharmDr. Lukáš Malý.

Dovolujeme si vám tedy představit nový Výbor Spolku pro akademický rok 2016/2017.

Prezident: David Suchánek
Viceprezident pro vnitro: Jakub Eduard Syřínek
Viceprezident pro zahraničí: Tereza Červinková
Viceprezident pro vzdělávání: Josef Kunrt
Viceprezident pro PR: ---
Pokladník: Apolena Koklarová
Tajemník: Pavlína Chladová
 
Na neobsazenou pozici viceprezidenta pro PR bude nově zvoleným Výboem vypsáno výběrové řízení dle Vnitřního předpisu č. 3. Bližší informace k jeho vypsání budou včas sděleny.
 
Do Revizní komise byli Valnou hromadou zvoleni všichni tři kandidáti. Revizní komise pro ak. rok 2016/2017 tedy sestává z:
 
Elišky Röslerové
Terezy Tučkové
PharmDr. Lukáše Malého.

Velice důležitým posláním letošní Valné hromady byly rozsáhlé změny a úpravy Stanov Spolku. Po velmi dlouhé, nýbrž plodné debatě a připomínkování jednotlivých změn a úprav byly nakonec všechny změny Valnou hromadou jako celek přijaty a stávají se tak součástí Stanov SČSF. Po registraci upravených Stanov na Krajském soudě budou tyto zveřejněny zde na webových stránkách, jako je tomu doposud.

Finálním bodem byla volba čestných členů SČSF. Nominováni byli: Petr Rejsek, Radek Oswald, Irena Kubicová, Barbora Šulcová, Jitka Naušová, Michal Veselovský, Lenka Kunčarová, Zdenka Niebauerová, Anna Jirkovská, Tereza Hartmanová a Lukáš Malý. Žádný z jmenovaných nebyl zvolen čestným členem Spolku.

Odstupující Výbor SČSF děkuje všem přítomným na XXVIII. Valné hromadě za jejich účast, vznesené dotazy a připomínky.

 

Výbor 2016-2017 VH 1