Spolek českých studentů farmacie je studentská nezisková organizace při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové reprezentující více než 1500 studentů s více než dvacetiletou tradici obohacování a zpříjemňování náročného studia farmacie pořádáním kulturních, sportovních a zejména vzdělávacích akcí pro naše studenty.

Jsme součástí International Pharmaceutical Students Federation- celosvětové organizace sdružující více než 350 000 studentů farmacie z 64 zemí světa, European Pharmaceutical Students Association- Evropské obdoby IPSF a Studentské unie Univerzity Karlovy.

Každoročně pořádáme mnoho akcí na národní úrovni, účastníme se velkého množství mezinárodních projektů a zároveň všechny tyto akce a projekty zprostředkováváme pro naše členy i ostatní studenty Farmaceutické fakulty UK.

V podvečer 22. května 2013 proběhla XXV. Valná hromada tentokrát ve VŠ klubu na kolejích Na Kotli.

Kromě řádných členů dorazili i zástupci fakulty, konkrétně pan děkan prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., proděkani prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc. a doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. Předsedajícím Valné hromady byl jednomyslně zvolen Petr Matouš, který následně provázel celým večerem. Ve volební komisi zasedli Mgr. Daniela Číhalová, PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. a Mgr. Jiří Kratochvíl.

Dle programu jednotliví zástupci z řad výboru prezentovali své zprávy o činnosti a také poprvé proběhla i zpráva o činnosti správců posilovny. Důležitým bodem v programu Valné hromady bylo projednávání změn stanov. Nově schválené stanovy budou posléze zaslány na Ministerstvo vnitra České republiky k zaregistrování a samozřejmě zveřejněny v aktualizované podobě na stránkách SČSF.

V letošním roce bylo prezentováno celkem pět projektů členů Spolku. Projekt viceprezidenta pro vnitro, projekt viceprezidenta pro zahraničí, projekt šéfredaktora Nauzey, projekt PR manažera (výstavba beach-volejbalového hřiště – KTV) a projekt správců posilovny. Do druhého kola postoupily první čtyři jmenované projekty a byla mezi ně rozdělena částka v celkové hodnotě třicet tisíc korun.

Předposledním důležitým bodem pak byly volby nového Výboru SČSF a revizní komise SČSF. Na pozici prezidenta se přihlásil jeden kandidát – Lukáš Höchtberger, na pozici viceprezidenta pro vnitro pak Ondřej Korba, Filip Škarda a Šárka Nováková, na pozici viceprezidenta pro zahraničí Jan Tomiška a Michaela Dubecká, pozice pokladníka zůstala bez kandidátů a na pozici tajemníka byl opět jeden kandidát – Manuela Voráčová. Do revizní komise kandidovali Tereza Štipková, Gabriela Valentová a Jakub Weber. Po představení jednotlivých kandidátů a diskuzi s nimi proběhly samotné volby. Pro akademický rok 2013/2014 byl zvolen Výbor a revizní komise v následujícím složení:

Prezident                                Lukáš Höchtberger

Viceprezident pro vnitro            Šárka Nováková

Viceprezident pro zahraničí       Jan Tomiška

Pokladník

Tajemník                                  Manuela Voráčová

Revizní komise: Tereza Štipková, Gabriela Valentová, Jakub Weber

Finálním bodem programu pak byla volba čestných členů SČSF, která se uděluje za mimořádné zásluhy o rozvoj Spolku. Nominováni byli Lukáš Dušek a Gabriela Valentová. Oba navržení byli zvolení a stali se tak čestnými členy.

Odstupující Výbor SČSF děkuje všem přítomným na XXV. Valné hromadě za jejich účast, dotazy a připomínky.

SČSF