Spolek českých studentů farmacie je studentská nezisková organizace při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové reprezentující více než 1500 studentů s více než dvacetiletou tradici obohacování a zpříjemňování náročného studia farmacie pořádáním kulturních, sportovních a zejména vzdělávacích akcí pro naše studenty.

Jsme součástí International Pharmaceutical Students Federation- celosvětové organizace sdružující více než 350 000 studentů farmacie z 64 zemí světa, European Pharmaceutical Students Association- Evropské obdoby IPSF a Studentské unie Univerzity Karlovy.

Každoročně pořádáme mnoho akcí na národní úrovni, účastníme se velkého množství mezinárodních projektů a zároveň všechny tyto akce a projekty zprostředkováváme pro naše členy i ostatní studenty Farmaceutické fakulty UK.

Před nedávnem proběhlo v poslanecké sněmovně druhé čtení novely zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských povoláních. Poslankyně Pastuchová navrhuje, aby student farmacie po úspěšném absolvování 6 semestrů magisterského studia farmacie mohl po následné 6měsíční praxi v lékárně získat kvalifikaci pro výkon povolání farmaceutického asistenta. Zde je stanovisko Spolku českých studentů farmacie k tomuto tématu.


 

Studenti Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy zásadně odmítají pozměňovací návrh zákona 96/2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání poslankyně Pastuchové. Připojujeme se tak k obavám České lékárnické komory, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy, České farmaceutické společnosti ČLS JEP a občanského sdružení Mladí lékárníci, z.s. ve věci získání odborné způsobilosti pro výkon povolání farmaceutického asistenta řádným dokončením 6 semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu farmacie.

 

Jsme přesvědčeni, že bez řádného fakultami garantovaného studia předmětů, které jsou ve studijním plánu zařazeny do zpravidla 4. úseku studia magisterského programu farmacie, jako je Klinická farmacie, Farmaceutická péče, Farmaceutická technologie a Lékárenství, nemůže student získat dostatečnou kvalifikaci pro výkon povolání farmaceutického asistenta ani v případě absolvování povinné 6měsíční praxe pod dohledem. Především předměty Klinická farmacie a Farmaceutická péče učí studenta, jak vyhodnotit potenciální rizika a komplikace samoléčby, jež může farmaceutický asistent v rámci OTC produktů doporučovat a vydávat. Dále vnímáme těžiště práce farmaceutického asistenta v přípravě IPLP, což není možné zvládnout bez řádné průpravy v rámci studia na fakultě a může vést k vážnému poškození pacienta. 

 

Věříme, že tyto argumenty budou brány v potaz při dalším projednávání sněmovního tisku 880.

 

za Spolek českých studentů farmacie

David Suchánek
Prezident

 

 

Zde naleznete zmínky o SČSF a jeho činnostech v médiích.

Číst dál...