TRAINEE PROGRAM Č. 4

Modifikace
- experimentální práce v laboratoři chemických modifikací
- optimalizace známých reakcí a jejich scale-up
- studium mechanismu reakcí a charakterizace nových derivátů hyaluronanu ve formě oligomer i polymer

Nosiče - Modifikace
- experimentální činnost a práce v chemické laboratoři (biopolymery)
- aktivní zapojení do zlepšování reakčních podmínek v laboratorním měřítku
- poznání syntézy a charakterizace nových hydrofobizovaných derivátů hyaluronanu a optimalizace jejich přípravy

Poloprovoz
- spolupráce na vývoji nového výrobku (léčivá látka, zdravotnický prostředek nebo veterinární léčivý přípravek)
- tato práce se skládá z experimentální činnosti na poloprovozních zařízeních (příprava, provedení a vyhodnocení provedených experimentů), dále pak z návrhu a přípravy výrobní dokumentace jako jsou návody na obsluhu, výrobní předpis, výrobní záznam
- veškerá činnost musí směřovat k tomu, aby navržený výrobní postup splňoval požadavky relevantní legislativy (SVP, ISO 13485)

Personální oddělení
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 465 519 561

KONTAKT
Contipro Group s.r.o.
Dolní Dobrouč 401
561 02 Dolní Dobrouč
www.contipro.com

TRAINEE PROGRAM Č. 3

Fermentační skupina
- optimalizace podmínek biotechnologické produkce polysacharidů, zejména kyseliny hyaluronové
- spolupráce na vývoji produkčních kmenů s lepšími vlastnostmi, maximalizace výtěžku HA úpravou kultivačních parametrů a dosažením co nejvyšší čistoty produktů
- spolupráce na vývoji rekombinantních enzymů určených zejména pro modifikace hyaluronanu

Fyziologie buňky
- řešení problémů jak základního tak aplikovaného výzkumu s využitím řady buněčně- a molekulárně-biologických metod
- zpracování biologických vzorků, studium genové exprese, proteinů či drah, které byly při daném experimentu ovlivněny a také finální zpracování dat
- studium funkce specifických genů/proteinů ve stárnutí a senescenci, studium interakcí látek s buněčnými receptory a jejich transport do buněk, testování vlivu nových derivátů na fyziologii buněčných modelů, případně optimalizace nových metod

Kosmetika
- zavádění a optimalizace in vitro metod pro testovaní safety a efficacy kosmetických surovin
- spolupráce na výzkumných projektech v rámci skupiny

Personální oddělení
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 465 519 561

KONTAKT
Contipro Group s.r.o.
Dolní Dobrouč 401
561 02 Dolní Dobrouč
www.contipro.com

TRAINEE PROGRAM Č. 2

Farmakokinetika
- seznámení se s celou škálou analytických metod a jejich uplatnění pro izolaci a charakterizaci degradačních produktů hyaluronanu
- kvantifikace nečistot v připravovaných produktech
- zavádění různorodých analytických metod na HPLC a GC se statistickým vyhodnocením naměřených dat

Fyziologie buňky
- řešení problémů jak základního tak aplikovaného výzkumu s využitím řady buněčně- a molekulárně-biologických metod
- zpracování biologických vzorků, studium genové exprese, proteinů či drah, které byly při daném experimentu ovlivněny a také finální zpracování dat
- studium funkce specifických genů/proteinů ve stárnutí a senescenci, studium interakcí látek s buněčnými receptory a jejich transport do buněk, testování vlivu nových derivátů na fyziologii buněčných modelů, případně optimalizace nových metod

Nosiče
- příprava a charakterizace nosičových systémů na bázi biopolymerů
- loadování nosičů aktivními kosmetickými a farmaceutickými látkami
- testování stability dispergovaných loadovaných nosičů

Personální oddělení
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 465 519 561

KONTAKT
Contipro Group s.r.o.
Dolní Dobrouč 401
561 02 Dolní Dobrouč
www.contipro.com

TRAINEE PROGRAM Č. 1

Centrum vývoje přístrojů
- příprava roztoků, realizace experimentů na přístrojích 4SPIN® a vyhodnocení výsledků
- testování vlivu procesních parametrů na produkci a morfologii vláken, optimalizace roztokových parametrů, zvláknění nových materiálů s různým složením, apod.

Medicinské aplikace – část Mikrovlákna
- vývoj speciálních textilních materiálů pro aplikace v chirurgii
- navrhování pletařských vazeb s využitím grafického softwaru
- práce na moderních elektronicky řízených textilních strojích
- spolupráce na analýze textilních struktur ze speciálních vláken pomocí optické a elektronové mikroskopie a vývoji dalších charakterizačních metod

Nanovlákna
- měření fyzikálních vlastností roztoků – vodivost, povrchové napětí, viskozita
- zpracování roztoků do formy vláken a určování jejich fyzikálních a mechanických vlastností
- charakterizace a aplikace nanovlákenných vrstev.
- seznámení se s metodami elektrospinningu a elektroblowingu pro tvorbu nanovlákenných vrstev technologií 4SPIN®

Personální oddělení
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 465 519 561

KONTAKT
Contipro Group s.r.o.
Dolní Dobrouč 401
561 02 Dolní Dobrouč
www.contipro.com

Další články...

  1. Trainee program Zentiva