Gaudeamus 2013

Na Brněnském výstavišti probíhal od úterý 5. listopadu do pátku 8. listopadu XX. ročník Gaudeamu – Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání. Nemohla zde chybět ani Karlova Univerzita se zástupci ze všech 17 fakult. Veletrhu se letos účastnilo více než třicet tisíc studentů, na které mohla i Farmaceutická fakulta v Hradci Králové působit tak, zasadila semínko zvědavosti mezi nerozhodnuté uchazeče a nasměrovala tak jejich další profesní kroky právě naším směrem.
Zájem a požadavky studentů se diametrálně odlišovaly. Přicházeli různí náštěvníci od studentů středních škol, kteří se zajímali o biologii a chemii, až po lidi, kteří již jsou rozhodnuti studovat farmacii nebo zdravotnickou bioanalytiku a pouze hledali podrobnější informace o studiu na naší fakultě, přijímacím řízení či o životě v Hradci Králové. Nechybělo ani tradiční vyhlašování nejlepšího vystavovatele. Toto ocenění získala Univerzita Pardubice, druhé skončilo České vysoké učení technické v Praze, následované Vysokým učením technickým v Brně.
 
Jako klady expozice Univerzity Karlovy bych hodnotila designové provedení stánku a také skutečnost, že všichni zástupci z fakulty (studenti i zaměstnanci) měli jednotné oblečení. Expozice bohužel za ostatními značně zaostávala interaktivním programem. Odpočinková zóna, která měla sloužit pro návštěvníky veletrhu nejen k odpočinku, ale hlavně ke zvýšení jejich zájmu o studium na Karlově univerzitě díky programu, který zde měl probíhat, nebyla využita v plnosti svého potenciálu. Jednotlivé stánky fakult pak byly uspořádány dle mého názoru velmi nevhodně. Zástupcům fakult neposkytovaly dostatečně veliký prostor, na čemž tratily nejvíce lékařské fakulty, které pak měly problém zvládat veliký nával zájemců. Navíc se mohlo zájemcům stát, že některou z fakult přehlédnou, neboť byly rozmístěny po celém obvodu expozice UK bez na první pohled jasného systému řazení.
 
Gaudeamus nám také ukázal, jak moc potřebuje fakulta zlešit a inovovat oddělení marketingu a především PR. Tato debata je čím dál ožehavějším tématem, a to také díky volbě nového vedení na fakultě. Tato skutečnost byla ještě umocněna umístěním našeho stánku vedle 1. lékářské fakulty, kde se účastníkům dostávalo nepřeberné množství propagačních a informačních předmětů. Věřím, že nedostatek propagačních materiálů zcela kompenzovala zapálenost studentů, kteří se aktivně snažili zaujmout potenciální uchazeče. V náš prospěch pak hrálo také to, že na veletrhu nebyli přítomni žádní zástupci z Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
 
Doufejme, že do příštího roku zachová Univerzita pozitivní stránky expozice a ty méně pozitivní se pokusí vylepšit, aby naše škola nepůsobila pouze jako nejstarší a největší, ale i jako nejlepší a nejatraktivnější možnost pro budoucí studium středoškolských studentů.