HealthComm kongres

V pátek  4.  dubna  2014  jsem  měla  možnost  zúčastnit  se  kongresu  pro  lékárníky  a
farmaceutické  asistenty,  který  pořádala  společnost Health  Communication.  Spolek  českých
studentů  farmacie  nabídnul  dvaceti  nejrychlejším  studentům,  kteří  si  včas  napíší,  vstup
zdarma a já si tuhle příležitost rozhodně nechtěla nechat ujít.
Kongres se konal ve velice příjemném prostředí Hotelu Černigov, který se nachází u hlavního
nádraží  v Hradci  Králové.  Kolem  8.  hodiny  ranní  jsme  se  společně  s dalšími  účastníky
zaregistrovali, dostali jsme materiály a abstrakty k odborným přednáškám a 3D brýle, které
jsme  pak  využili  při  velmi  zdařilých  interaktivních  prezentacích.  Usadili  jsme  se,  vyslechli
si  úvodní  slova  pořadatele  a  dopolední  program  zahájil  MUDr.  Tomáš  Doležal,  Ph.D.  svou
přednáškou o farmakologické léčbě bolesti hlavy kombinovanými přípravky. Přednáška byla
velice  zajímavá a  zároveň  přínosná i  pro  budoucí  práci v lékárně.   Poté  následovalo  pásmo
firemních přednášek a přestávka na občerstvení. Během přestávky jsme měli možnost obejít
zástupce přítomných farmaceutických firem a rozšířit si tak obzory ohledně nových přípravků
na trhu.
Po  přestávce  přišel  na  řadu  Prof.  RNDr.  Jan  Krejsek,  Csc.  se  svou  přednáškou  týkající  se
individuální  imunitní  reaktivity  kojence  a  batolete  a  možnosti  jejího  ovlivnění  především
výživou.  Dle  mého  názoru  šlo  o  jednu  z nejvydařenějších  přednášek.  Vzhledem  k čím  dál
častějšímu  výskytu  alergií  v poslední  době  se  jedná  o  velmi  diskutované  téma  a  profesor
Krejsek  svým  zdařilým  a  vtipným  přednesem  upoutal  pozornost  nejednoho  účastníka
kongresu.
Po vydatném obědě nás čekaly další odborné přednášky a prezentace farmaceutických firem,
z nichž  bych  chtěla  zmínit  aspoň  přednášku  doktora  Kryla,  kterou  se  nám  snažil  poukázat
na dopad stresu na naše zdraví a jak se mu úspěšně vyhnout, přednáška jako vyšitá pro nás
studenty Farmaceutické fakulty.
V závěru dne nás čekalo losování o hodnotné ceny a dokonce jsem měla to štěstí a vyhrála
skvělý pobyt pro celou rodinu v aquaparku. Pak už jsme se přesunuli do vedlejší restaurace a
vychutnali si skvělou večeři. Poté následoval doprovodný program kongresu, který zahrnoval
ochutnávku  vynikajících  španělských  vín  za  doprovodu  živé  španělské  hudby  a  tanečnice
Flamenca.
Domů  jsem  odcházela  nejen  s plným  břichem  a  taškami  všelijakých  vzorečků,  ale  hlavně
s pocitem, že jsem se mohla přiučit novým věcem a poznat nové lidi.